werken bij WE
Kan je niet vinden wat je zoekt?  Neem contact op
Lisanne van den Hee
Sociaal werker |
Ouderenadvies & Steunpunt Mantelzorg
contact
bekijk alle contactpersonen

Mantelzorg en ouderenadvies

Welzijn Ermelo ondersteunt inwoners om (zo lang mogelijk) zelfstandig te blijven wonen en leven. Het ouderenadvies en het Steunpunt Mantelzorg is hiervoor het centrale punt in Ermelo. Je kunt hier terecht met vragen op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, mentaal welbevinden en participatie. Zij doet dit vanuit een onafhankelijke positie.


In een persoonlijk gesprek wordt er meegedacht en worden de mogelijkheden besproken die bij de situatie passen.


Project Huisbezoeken 78+


Gezond en vitaal ouder worden, je goed voelen en regie houden over je leven. Super belangrijk voor iedereen. Mooi om aan het begin van het nieuwe jaar eens na te denken hoe het er voor staat en wat misschien wel goede voornemens zijn voor 2024.

En ben jij de 78 gepasseerd, dan vindt Welzijn Ermelo het fijn om mee te denken! Je ontvangt rondom je verjaardag een uitnodiging waar je middels antwoordstrook op kunt reageren. Vanaf 1 januari 2024 zijn de vrijwilligers van team huisbezoek 78+ ook bereid om een gesprek aan te gaan met inwoners die gewoon hiervoor belangstelling hebben.


Huisbezoeken

Welzijn Ermelo gaat weer enthousiast opstarten met Huisbezoeken. Hierbij zal vooral het open gesprek worden gehouden over hoe het gaat.

De ervaring leert dat veruit de meeste mensen zich pas gaan oriënteren op hulp of ondersteuning als er aanleiding voor is.

Maar waarom wachten op noodzaak als je van te voren al na kunt denken: hoe wil ik het zelf als ik hulp nodig heb; hoe voorkom ik dat ik eenzaam wordt of waar wil ik wonen als het huis te groot wordt?

Hoe blijf ik een betekenisvol leven leiden? Misschien wil je meer ontwikkelen op zingeving. In een tijd van woningkrapte en steeds minder zorgmedewerkers is het belangrijk om van te voren eens na te denken, hoe wil ik het en hoe kan het. Vanuit Welzijnswerk gaan wij graag met jou in gesprek en geven we informatie. De sleutelwoorden zijn preventie, zelfredzaamheid en eigen regie.


Mijn Positieve Gezondheid

Uitgangspunt voor de gesprekken is het gedachtengoed Mijn Positieve Gezondheid. Onderwerpen als: Hoe fit voel ik me, woon ik prettig, waar kom ik mijn bed voor uit, vind ik dat ik voldoende contacten heb, komen langs in de gesprekken en wat er ook maar ter tafel komt.

“WE hebben een enthousiaste groep geschoolde vrijwilligers, die er klaar voor zijn om weer te beginnen, dus schroom niet en meld je aan voor een huisbezoek, het levert altijd wat op en het is voor gemeente Ermelo een fijne manier om te peilen hoe het met het welzijn gesteld is.


Samenwerken

“WE hebben in Ermelo veel waardevolle contacten en een groot netwerk vanuit Welzijn Ermelo, waarmee we ook vanuit dit project weer prima samenwerken.

Iedereen die meer wil weten over het Project Huisbezoeken 78+ kan terecht bij Lisanne van den Hee, Ouderenadviseur Welzijn Ermelo telefonisch bereikbaar 0341 - 567000Alle contactpersonen

Lisanne van den Hee
Sociaal werker |
Ouderenadvies & Steunpunt Mantelzorg
contact
Gerrie Faber
Sociaal werker|
Steunpunt Mantelzorg
contact
Tineke Bouma
Sociaal werker|
Ouderenwerk
contact

bijbehorende diensten

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt je terecht voor ondersteuning en een mantelzorgwaardering.
Ouderenadvies
Heb je vragen over wonen, zorg of welzijn? De ouderenadviseur helpt ouderen (en naastbetrokkenen) bij het vinden van oplossingen.
Jonge Mantelzorgers
Doe- en praatgroep voor kinderen en jongeren in Ermelo die opgroeien met zorg rond verslaving en/of psychiatrische problematiek. Lees meer.

wat bieden

ontmoeting & activiteiten
jongerenwerk
welzijn in de wijk
maatschappelijk werk
praktische hulp en maatjes
financiën & schulden
mantelzorg & ouderenadvies
vrijwilligerswerk
Als sociaalmaatje gekoppeld aan een anderstalige waar ik een fijne vriendschap aan heb gehouden. Ik mag ook deelnemen aan haar cultuur Liesbeth Kiks
Privacy verklaring
Webdesign: Inzpire|Webdevelopment: Exitus ICT
contact